Sztuka kompetencji - the skill and the art

Realizacje

Polski Klaster Aluminium

Członek powiązania kooperacyjnego

Status

Rola w powiązaniu kooperacyjnym

City Consulting Institute Sp. z  o. o.

Instytucja otoczenia biznesu

Koordynator powiązania kooperacyjnego

Usługi doradcze I szkoleniowe na rzecz członków klastra

Marketing:

-Promocja powiązania kooperacyjnego i nowych, innowacyjnych produktów

-Analizy rynku, odbiorów, popytu

Nawiązanie kontaktów z inwestorami i odbiorcami/ostatecznymi klientami, np. developerami

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa

Instytucja otoczenia biznesu

 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych, technicznych i ekonomicznych
 • popularyzowanie wiedzy ekonomiczno-prawnej
 • prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa dla sektora MSP
 • prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów
 • konferencje, misje handlowe, targi międzynarodowe
 • spotkania z parlamentarzystami, przedstawicielami urzędów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego itp;
 • popularyzowanie idei samorządu gospodarczego
 • potwierdzanie i legalizowanie dokumentów
 • prowadzenie doradztwa i pomocy ekonomicznej, organizacyjno-technicznej, wykonywania ekspertyz, analiz oraz badań rynkowych

Politechnika Częstochowska

Instytucja B+R

Prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez kadrę naukową uczelni, w tym:

-badania przemieszczeń i odkształceń konstrukcji,

-badania rozkładu temperatury na powierzchni przegród metodą termowizyjną,

-wykonywanie prac projektowych, diagnostycznych w zakresie konstrukcji aluminiowych,

-analizy komputerowe z zakresu ogólnej mechaniki konstrukcji,

-opracowanie praktyczne i teoretyczne związane z procesami uplastycznienia oraz cieplno-mechanicznymi materiałów,

-nowe materiały oraz metody i narzędzia modelowania i obliczania konstrukcji budowlanych.

Pomoc i doradztwo pracowników naukowych dot. nowego, innowacyjnego produktu.

RAR-2 Laboratorium Architektury, Jan Kubec

przedsiębiorstwo

Opracowanie koncepcji technicznej rozwiązania, wykonanie rysunków warsztatowych wszystkich elementów wchodzących w skład rozwiązania (profile aluminiowe, łączniki, uszczelki).

Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz

przedsiębiorstwo

Opracowanie koncepcji technicznej rozwiązania, wykonanie rysunków warsztatowych wszystkich elementów wchodzących w skład rozwiązania (profile aluminiowe, łączniki, uszczelki).

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

przedsiębiorstwo

Kursy, szkolenia oraz doradztwo i audity w zakresie nowoczesnych metod i systemów zarządzania.

Prowadzenie m.in.:

 -badań służących ocenie poziomu jakości wyrobów,

 certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji,

 opracowywania analiz i dokonywanie inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jakości produkcji i dostaw wyrobów u wytwórców oraz wydawanie świadectw odbioru technicznego,

-interdyscyplinarnych badań i analiz laboratoryjnych,

 -szkoleń i wdrażanie nowoczesnych metod i systemów zarządzania jakością,

 -warsztatów doskonalących w zakresie wymagań dyrektyw unijnych i innych.

Wydawanie aporobat i certyfikatów oraz innych dokumentów stwierdzających spełnienie przepisów, norm i wymogów budowlanych.

Spółka posiadająca akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawcze i Wzorcujące, Jednostkę Certyfikującą oraz jest notyfikowana w Unii Europejskiej pod numerem 1436.

Yawal S.A.

Przedsiębiorstwo

Produkcja architektonicznych systemów profili aluminiowych, przeznaczonych do produkcji ścian osłonowych, różnorodnych okien, drzwi i nietypowych konstrukcji przestrzennych.

Badania B+R oraz transfer technologii (przy współpracy z Politechniką Częstochowską) do pozostałych przedsiębiorstw.

Dostawa półproduktów do wyrobu innowacyjnych produktów dla ostatecznych przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuch wartości (np. montowni).

„APS – System” Paweł Janowski, Artur Kmiecik, Sławomir Pełka Spółka Jawna

Przedsiębiorstwo

Produkcja konstrukcji aluminiowych. Realizacja zadań zleconych przez architektów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Zastosowanie podzespołów i systemów w celu wykonania następujących produktów: okna, drzwi (przesuwne, wahadłowe, ognioodporne, dymoszczelne, automatyczne, pełno szklane), fasady, ogrody zimowe, ścianki działowe, świetliki.

 Produkcja wyrobów gotowych i montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy).

Przedsiębiorstwo Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta

Przedsiębiorstwo

Realizacja zadań architektów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Produkcja konstrukcji aluminiowo-szklanych: fasad, okien, drzwi, ogrodów zimowych, wykuszy, werand, witryn, balustrad, do obiektów: użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych i prywatnych.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

MBB Marek Bernaciak

Przedsiębiorstwo

Obsługa inwestycji takich jak hotele, hale sportowe, baseny, sale widowiskowe, szpitale, komisariaty, terminal lotniczy, galerie handlowe, budynki biurowe, budynki sakralne oraz obsługa spółdzielni mieszkaniowych i jednostek budżetowych.

Wykonywanie i montaż elementów: okna i drzwi aluminiowe, fasady aluminiowo-szklane, ślusarka przeciwpożarowa - drzwi i przegrody, drzwi dymoszczelne i automatycznie rozsuwane, świetliki i zadaszenia aluminiowo-szklane, osłony przeciwsłoneczne, ścianki i daszki całoszklane - mocowane punktowo, ogrody zimowe, zabudowy balkonów i tarasów.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

„STOLRAD” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo

Wykonywanie konstrukcji aluminiowo – szklanych stosowanych w budownictwie, tj.: ściany kurtynowe, ślusarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna, konstrukcje ognioodporne oraz świetliki i ogrody zimowe, okładziny aluminiowe.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

Efekt Aluminium

Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo

Produkcją i montażem ślusarki aluminiowej, tj. okna i drzwi aluminiowe, witryny, ścianki działowe, fasady szklane, ogrody zimowe, świetliki, daszki, okładziny aluminiowe.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

Śląska Fabryka Okien i Drzwi „NORMA” sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo

Produkcja konstrukcji aluminiowych. Realizacja zadań zleconych przez architektów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Zastosowanie podzespołów i systemów w celu wykonania okien i drzwi.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

GRAL Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo

Produkcja stolarki aluminiowo-szklanej w oparciu o rozwiązania dostawcy profili aluminiowych.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

Filplast – Głogówek Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo

Producent okien oraz aluminiowych konstrukcji (m.in. fasady, ogrody zimowe).

Kompleksowa oferta wykonawcza elewacji zewnętrznych, wewnętrznych przy realizacji budynków biurowych, komercyjnych, galerii handlowych, użyteczności publicznej, centrów dystrybucyjnych.

Produkcja wyrobów gotowych, dystrybucja oraz montaż systemów i wyrobów aluminiowych u ostatecznych odbiorców (na placu budowy) – na obszarze, zasięgu i rynku działalności przedsiębiorstwa.

Gmina Połaniec
 • Program Rozwoju Lokalnego
 • Lokalny Program Rewitalizacji
 • Program Odnowy Obszarów Wiejskich
Gmina Starcza

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Konopiska

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Kamienica Polska

Lokalny Program Rewitalizacji

Miasto Rydułtowy

Program profilaktyki i promocji zdrowia

Miasto Żory

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Janów

Program profilaktyki i promocji zdrowia

Miasto Zduńska Wola

Program profilaktyki i promocji zdrowia

Miasto Strzelin

Program profilaktyki i promocji zdrowia

Miasto Jawor

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Pszczyna

Gminny Program Ochrony Zdrowia

Urząd Gminy Jodłownik
 • Program profilaktyki i promocji zdrowia
 • Program Rozwoju Lokalnego
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Program profilaktyki i promocji zdrowia

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Program profilaktyki i promocji zdrowia

Urząd Miasta Pyskowice

Lokalny Program Rewitalizacji

Urząd Miasta i Gminy Ziębice

Lokalny Program Rewitalizacji

Urząd Miasta i Gminy Pilica
 • Lokalny Program Rewitalizacji
 • Aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego
 • Program profilaktyki i promocji zdrowia
Urząd Miasta Knurów

Lokalny Program Rewitalizacji

Urząd Gminy Tworóg

Program Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy Rudniki

Program Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy Włodowice

Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Program Rozwoju Lokalnego z uwzględnieniem problemu rewitalizacji miasta

Miasto Wrocław

Projekt zespołu budynków wielorodzinnych 54 mieszkań dla powodzian we Wrocławiu – Leśnicy

Miasto Ruda Śląska

Dwa zespoły budynków socjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Szczęść Boże (48 mieszkań) i ul. Starej (18 mieszkań)

Miasto Gliwice

Projekt remontu ulicy Opolskiej W Gliwicach

Miasto Świętochłowice

Projekt Centrum Inicjatyw Społecznych ul. Sądowa 1 w Świętochłowicach

Gminy pow. Częstochowskiego

Wstępna Koncepcja Zagospodarowania Południowej Strefy Aktywności Gospodarczej

Gmina Branice

Projekt parku historycznego we Włodzieninie powiat Głubczyce – teren ok. 1,5ha

Gmina i Miasto Koziegłowy
 • Projekt Remontu i rewaloryzacji Rynku w Koziegłowach
 • Lokalny Program Rewitalizacji
Ornontowice

Szkolenie z zakresu Public Relations

Dąbrowa Górnicza
 • Program rewitalizacji
 • Szkolenie z zakresu "Komunikacja z mieszkańcami i budowanie wizerunku urzędu"
Tarnowskie Góry

Szkolenie z zakresu "Współpraca Urzędu Miasta z przedstawicielami organizacji samorządowych"

Starostwo Powiatowe w Będzinie
 • Szkolenie z zakresu budowania strategii rozwoju, zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz zarządzania wizerunkiem jednostki samorządu terytorialnego.
 • Badania ankietowe na temat wizerunku powiatu będzińskiego.
 • Strategia rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2009-2020.
Będzin
 • Program rewitalizacji
 • Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy
 • Projekty Infrastrukturalne unijne zakończone pozyskaniem finansowania
 • Projekty kulturalno rewitalizacyjne zakończone pozyskaniem finansowania
 • Projekt przebudowy Dworca Będzin Miasto na obiekt usługowo-handlowy
 • Projekt zespołu budynków socjalnych dla 230 osób z noclegownią dla ok. 50 osób w Będzinie przy ul. Wolskiej
 • Projekty remontu i nadbudowy średniowiecznych murów miejskich Będzina oraz na Zamku w Będzinie
Urząd Miasta Piła

"Strategia zarządzania marka Piła z identyfikacją wizualną marki i elementami komunikacji wizerunkowej marki"

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Szkolenie z zakresu "Komunikacja i wymiana informacji w warunkach kryzysu i wojny"

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Strategia Promocji Województwa Mazowieckiego"