Sztuka kompetencji - the skill and the art

O firmie

City Consulting Institute powstał z potrzeby dokonania zmian w ofercie kompleksowych usług doradczych. Naszym celem jest dostosowanie się do potrzeb podmiotów, które nastawione są na perspektywiczny rozwój, ale jednocześnie dostrzegają problemy teraźniejszości. Łącząc siły znanych, śląskich firm, działających w branży doradczej, projektowej oraz PR, stworzyliśmy podmiot pozwalający na realizację najbardziej złożonych działań doradczo-projektowych, dedykowanych przede wszystkim sektorowi samorządowemu oraz instytucjom współpracującym z samorządami.

Utworzenie City Consulting Institute było działaniem, które umożliwia naszym obecnym i potencjalnym Klientom korzystanie z oferty jednego, specjalistycznego podmiotu. Pozwala to nie tylko na uproszczenie procedur, ale także na podniesienie jakości i szybkości obsługi, a przede wszystkim daje dodatkowe możliwości związane z finansowaniem dalszego rozwoju.

W efekcie, City Consulting Institute to nowa jakość usług doradczych. Dbamy o rozwój, a także systematycznie zwiększamy ilość autorskich aplikacji ekonomiczno-finansowych, pozwalających na optymalizację zarządzania sektorami, uznawanymi w Polsce za problemowe (zarządzanie zasobem komunalnym, usługi medyczne, usługi socjalne).

 Celem podstawowym Spółki jest współpraca z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i projektowania inwestycji, zarządzania wizerunkiem i promocji, optymalizacji procesów finansowania zewnętrznego inwestycji.

 Naszym priorytetem jest prowadzenie działalności nie nastawionej na zysk, wspierającej tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami naukowymi.

 Spółka może tworzyć jednostki innowacyjno - wdrożeniowe, a także korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z placówkami naukowo - badawczymi, osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.

Przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorstw oraz współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi, a także jednostkami samorządu terytorialnego oraz związkami jednostek samorządu terytorialnego.

Spółka w swojej działalności stawia na innowacyjność. W szczególności podejmuje starania w kierunku rozwoju powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów przemysłowych, jak również w kierunku tworzenia i rozwoju parków technologicznych. 

Do grona naszych klientów należą między innymi: Europejski Bank Inwestycyjny, Urzędy Marszałkowskie, liczne miasta, gminy wiejskie, a także przedsiębiorcy, uczelnie wyższe i jednostki medyczne.
Naszym Klientom oferujemy profesjonalizm, zaangażowanie i terminowość realizacji zleceń. Staramy się być elastyczni i otwarci na wszystkie innowacyjne idee.

Mamy świadomość, iż działamy w trudnym i wymagającym sektorze. Wiemy, iż nasza praca to ciągłe doskonalenie i inwestycje oraz ogromny wysiłek. Największym wyróżnieniem i satysfakcją są jednak zrealizowane inwestycje, które coraz częściej oglądamy, podróżując po Polsce. Dlatego wszystko co robimy jest naszą pasją. City Consulting Institute - sztuka kompetencji.

W październiku 2016 r. CCInstitute Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Do pobrania:

Certyfikat ISO 9001:2008 - Polski

Certygikat ISO 9001:2008 - Angielski