Sztuka kompetencji - the skill and the art

Aktualności

Konkurs na dostawę oprogramowania do projektowania

17-10-2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania niezbędnego do projektowania innowacyjnych produktów w ramach projektu pn. „Rozwój Polskiego Klastra Aluminium”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 1 szt. pakietu oprogramowania niezbędnego do projektowania innowacyjnych produktów (licencja sieciowa – „pływająca”).

Specyfikację techniczną programu, warunki składania ofert oraz kryteria ich wyboru znajdą Państwo w pliku zamieszczonym TUTAJ