Sztuka kompetencji - the skill and the art

News


Projekt "Rozwój Polskiego Klastra Aluminium" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"
"Inwestujemy w waszą przyszłość
UE